Bestuurlijke Informatie

Vereniging Parkmanagement Papendorp

De Vereniging Parkmanagement Papendorp is in 2001 opgericht en heeft het parkmanagement op het Kantorenpark Papendorp ontwikkeld. Bij de vereniging zijn bedrijven aangesloten die als erfpachter een perceel grond op Papendorp in gebruik hebben. De betrokken bedrijven maken verplicht gebruik van het basispakket aan voorzieningen dat wordt aangeboden. Dit betreft onder meer collectieve beveiliging, onderhoud en beheer van het openbaar gebied, eenduidige bewegwijzering, inzet dienstverlening parkmanagement en organisatie vereniging. Alle erfpachters betalen jaarlijks een bijdrage per m2 bruto vloeroppervlakte voor het geboden basispakket.

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op Papendorp en opereert onafhankelijk. Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en heeft het beheer van Papendorp overgedragen aan een professionele parkmanagement organisatie. De bestuursleden zijn veelal werkzaam bij (inter)nationaal opererende bedrijven en hebben veel kennis van parkmanagement en een jarenlange bestuurlijke ervaring.

Het bestuur bestaat momenteel uit:


Jaap Schuttevaer - Voorzitter


Paul Trip - Penningmeester


Luc de Vries - Bestuurslid


Jacco Vroegop - Bestuurslid veiligheidszaken

Collectieve belangenbehartiging
Het bestuur van de Vereniging Parkmanagement Papendorp signaleert knelpunten en behartigt de collectieve belangen van de leden en de huurders op Papendorp. Er is een voortdurende goede dialoog met de gemeente Utrecht tijdens het overleg over de beleidsactiviteiten. Zaken als veiligheid, parkeren, vervoerstromen, niveau van het bedrijvenpark, openbaar vervoer en bereikbaarheid van Papendorp worden besproken met de gemeente.

Bijeenkomsten
Jaarlijks wordt er in het voor- en in het najaar een algemene ledenvergadering georganiseerd, bij een van de leden op Papendorp. Het gevoerde beleid van het bestuur wordt dan toegelicht aan de leden en de huurders op Papendorp. Daarnaast wordt er een netwerkbijeenkomst voor de leden georganiseerd en indien relevant vinden er informatie-
bijeenkomsten voor de leden plaats.

Contact
Papendorp is een fraai en veilig kantorenpark, waar de zaken goed zijn geregeld. Dit is toe te schrijven aan de inzet van het bestuur, de leden en het goed georganiseerde parkmanagement. De Vereniging heeft een professioneel secretariaat voor vragen en informatie.

Contact:
U kunt de Vereniging Parkmanagement Papendorp bereiken via:

Postadres
Postbus 43007
3540 AA  Utrecht
T +31 30 241 22 23
E parkmanagement@sweco.nl 

Laatste nieuws

Twitter Button
Eikenprocessierups aangetroffen
In diverse eikenbomen op ons terrein zijn eikenprocessierupsen aangetroffen. De besmette bomen zijn herkenbaar...
Zaterdag 2 juni - 40UP Zomerfestival
Zaterdag 2 juni 2018 zal wederom het 40UP Zomerfestival (muziekfestival met diverse podia) gehouden worden. Hoe...
Stakingsdreiging 30 april en 1 mei!
Onderstaand bericht ontvingen wij van U-OV. Het is onze missie om onze reizigers op een fijne, comfortabele...
» Alle berichten lezen