Diensten

Basisdiensten

Hier vindt u een omschrijving van de werkzaamheden die behoren tot het basispakket van parkmanagement Papendorp.

Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied
Dit omvat voor het openbaar gebied functioneel/dagelijks onderhoud aangaande de wegen, beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, watergangen(groen), rioleringen en civieltechnische kunstwerken alsmede beperkt groot onderhoud.

Gladheidbestrijding openbare wegen
Bij gladheid / sneeuwval op de openbare weg (afhankelijk van de intensiteit ervan) zal vanaf 04.00 uur de gladheidbestrijding op Papendorp van start gaan. Het streven is om deze werkzaamheden uiterlijk om 07.00 uur gereed te hebben.

Terreinbeveiliging van het totale werkgebied
Dit omvat het cameratoezicht en een beperkte vorm van mobiele surveillance buiten kantooruren en tijdens weekend en feestdagen. Vanaf 1 januari 2008 vervult Sweco Parkmanagement een adviserende rol in deze.

Bewaken en deelnemen aan Keurmerk Veilig ondernemen
Het KVO is gestructureerd samenwerken aan de preventie van criminaliteit, onveiligheid en brand. KVO-B is een hulpstructuur voor lokale ondernemers, gemeente, parkmanagement en veiligheidsprofessionals (politie, beveiligers en brandweer) voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid in de breedste zin van het woord.

Bedrijfsbewegwijzering
Het plaatsen en up-to-date houden van de op het terrein geplaatste landmark.

Afvalinzameling
Het sluiten van een contract met een afvalinzamelaar (Scherpenzeel).
De erfpachter dient aanvullend rechtstreeks een overeenkomst met Scherpenzeel af te sluiten.

Stedenbouwkundige voorschriften
Het bewaken van illegale reclame-uitingen, illegale verbouwingen en/of aanpassingen aan de terreininrichting. Indien nodig kunnen hiervoor sancties worden opgelegd. Kortom, het controleren
of alle voorschriften nageleefd worden.


Management van de operationele beheerorganisatie
De helpdesk is de eerste aanspreekmogelijkheid (klankbord) voor alle vragen / problemen/ ideeën voor alle betrokkenen n. De ledenadministratie faciliteert de alle voorkomende mutaties in erfpachters en gebruikers. Door de grote diversiteit van bedrijven ontstaat extra druk op bewaken van de beeldkwaliteit, de toezichthouder zorgt voor monitoring en proactieve signalering van de situatie op Papendorp. ‘Weten wat er speelt’, door structureel overleg met de subcontractors, gemeente en ondernemers. Transparant communiceren met alle belanghebbenden. Waarde van relatiebeheer door bedrijfsbezoeken en zitting te nemen in diverse overlegstructuren.

Het management en daadwerkelijke uitvoering van het parkmanagement
Bewaken grote diversiteit van belangen door publiek - private opgave. Centrale spil en ziet /spreekt alle partijen door de structurele overleggen met het verenigingsbestuur, de gemeente en de erfpachters. Aanzienlijke meerwaarde door middel van intermediaire rol ter voorkoming van conflicten die kunnen ontstaan tussen gemeente, ondernemers en anderzijds betrokkenen. Het verzorgen van de financiële administratie en informatievoorziening ten behoeve van het bestuur en erfpachters.

Vervoersmanagement
De zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen van het verkeer en vervoer van en naar kantorenpark Papendorp voor ondernemers, werknemers en bezoekers. Deelname aan overleggen over dit onderwerp. Tevens het laten maken van een vervoersanalyse inclusief advies over eventuele implementatie. Deze analyse is in 2006 gemaakt. In 2012 zal voor kantorenpark Papendorp een nieuwe bereikbaarheidsanalyse worden gemaakt.

Parkeermanagement
Proactief signaleren, in overleg treden, aanspreken van overtreders en intensief contact met de wijkagent over voorkomende knelpunten.

Laatste nieuws

Twitter Button
Eikenprocessierups aangetroffen
In diverse eikenbomen op ons terrein zijn eikenprocessierupsen aangetroffen. De besmette bomen zijn herkenbaar...
Zaterdag 2 juni - 40UP Zomerfestival
Zaterdag 2 juni 2018 zal wederom het 40UP Zomerfestival (muziekfestival met diverse podia) gehouden worden. Hoe...
Stakingsdreiging 30 april en 1 mei!
Onderstaand bericht ontvingen wij van U-OV. Het is onze missie om onze reizigers op een fijne, comfortabele...
» Alle berichten lezen