Organisatie

Parkmanagement Papendorp

Parkmanagement Kantorenpark Papendorp
Op Kantorenpark Papendorp zijn gemeente en bedrijven door parkmanagement samen verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Het doel is een blijvend hoog kwaliteitsniveau van het private én openbare gebied.

Het delen van de verantwoordelijkheid betekent in veel gevallen ook gedeelde kosten. Bovendien bevordert parkmanagement de uitstraling en kwaliteit van een terrein. Elk bedrijf dat zich hier vestigt, verplicht zich tot het deelnemen aan het basispakket. Dit pakket bevat: beheer en onderhoud openbaar gebied, terreinbeveiliging, bedrijfsbewegwijzering, afvalinzameling en -verwerking, vervoersmanagement, stedenbouwkundige en architectonische voorschriften en een management beheerorganisatie.

Parkmanagement vereniging
Daarnaast dienen de bedrijven lid te worden van de parkmanagement vereniging op Papendorp, waarvan ook de gemeente Utrecht lid is. Lidmaatschap betekent stemrecht over de invulling van parkmanagement. Het aantal stemmen dat een lid in de ledenvergadering heeft wordt bij Papendorp bepaald door het aantal m² BVO. De vereniging sluit een contract af met een beheerorganisatie, die er op zijn beurt voor zorgt dat onderaannemers het werk uitvoeren. Voor Papendorp is al een beheerorganisatie aangetrokken: Sweco Nederland BV. Parkmanagement is hier operationeel sinds 1 januari 2003. De beheerorganisatie is het aanspreekpunt voor de bedrijven. De leden dragen ook naar rato bij aan de kosten van parkmanagement. De gemeente Utrecht neemt de kosten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en een deel van de kosten van management en bewegwijzering voor haar rekening.

Laatste nieuws

Twitter Button
Eikenprocessierups aangetroffen
In diverse eikenbomen op ons terrein zijn eikenprocessierupsen aangetroffen. De besmette bomen zijn herkenbaar...
Zaterdag 2 juni - 40UP Zomerfestival
Zaterdag 2 juni 2018 zal wederom het 40UP Zomerfestival (muziekfestival met diverse podia) gehouden worden. Hoe...
Stakingsdreiging 30 april en 1 mei!
Onderstaand bericht ontvingen wij van U-OV. Het is onze missie om onze reizigers op een fijne, comfortabele...
» Alle berichten lezen